Tarifes

A continuació es mostren unes tarifes orientatives perquè us feu una idea aproximada del cost del vostre encàrrec. Per conèixer les condicions d’un encàrrec concret, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us enviarem un pressupost gratuït sense compromís.

Correcció de textos en català

La tarifa habitual és 0,02 €/paraula però pot variar en funció de la tipologia textual, el suport requerit, el termini d’entrega i el grau d’intervenció que calgui aplicar-hi.

Aquesta tarifa es pot reduir notablement en projectes de gran volum i en encàrrecs que requereixin poca intervenció.

Per a audiovisuals, consulteu preu per minut.

Assessorament lingüístic en català

Contacteu directament per exposar els dubtes que necessiteu resoldre. Rebreu pressupost immediat.

Serveis en altres llengües

Les tarifes de correcció i assessorament en castellà coincideixen amb les del català i depenen dels mateixos factors. Quant a la traducció, la tarifa mínima és 0,06 € per paraula, i s’ajusta en funció de la combinació lingüística, etc.

Formació en recursos lingüístics

El preu total es calcula per hores i depèn de si se sol·licita formació presencial o a distància.

Servei de recursos humans

Podeu sol·licitar el paquet complet o només algun servei concret. Expliqueu-nos què necessiteu i ens hi adaptarem.